preload

ویلا مازندران

بابلسر ویلا ساحلی دید به دریا

ویلا ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16832 دارد 80m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا نزدیک به دریا در بابلسر/خرید ویلا قیمت مناسب در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل بابلسر

کد 16824 دارد 500m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا شهرکی در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/خرید ویلا استخر دار در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت دوبلکس بنا شده که 500 متر زمین 260 متر بنا دارد و 4 اتاق خواب دارد مه هر 4 خواب ان مستر میباشد.این ویلا دارای اسخر سر پوشیده و سند میباشد

نوشهر ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل نوشهر

کد 16814 دارد 357m2

خرید ویلا در نوشهر/خرید ویلا حیاط دار در نوشهر/خرید ویلا سند دار در نوشهر/خرید ویلا دوبلکس در نوشهر/این ویلا در شهر نوشهر به صورت دوبلکس بنا شده 357 متر زمین و273 بنا دوبلکس ان میباشد که 4 اتاق خواب دارد و هر 4 اتاق خواب مستر میباشند.این ویلا سند تک برگ،حیاط بزرگ و ویو به جنگل و دریا نیز دارد

نوشهر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا نوشهر

کد 16804 دارد 700m2

خرید ویلا در نوشهر/خرید ویلا ساحلی در نوشهر/خرید ویلا تریبلکس در نوشهر/خرید ویلا سند دار در نوشهر/خرید ویلا استخر دار در نوشهر/ این ویلا در شهر نوشهر به صورت تریبلکس بنا شده که متراژ زمین ان 700 متر و متراژ بنای تریبلکس ان 500 متر میباشد و 4 اتاق خواب دارد.انشعابات کامل نصب میباشد و استخر نیز دارد

نوشهر ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا نوشهر

کد 16793 دارد 213m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا سمت دریا در بابلسر/خرید ویلا سند دار در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت دوبلکس بنا شده 3 خواب است و هر 3 اتاق خواب دارای مستر میباشد.زمین این ویلا 213 متر و بنای دوبلکس ان 180 متر میباشد که سند نیز دارد

بابلسر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل بابلسر

کد 16783 دارد 150m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا مستقل در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت مستقل بنا شده دوبلکس و 3 خواب است که یکی از اتاق خواب های ان مستر میباشد.این ویلا سند دارد و 150 متر زمین و 175 متر بنا را داراست

سرخرود ویلا ساحلی دوبلکس

ویلا ساحلی دوبلکس سرخرود

کد 16774 دارد 300m2

خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا سنددار در سرخرود/خرید ویلا 200 متری درسرخرود/این ویلا در شهر سرخرود به صورت دوبلکس بنا شده که 4 اتاق خواب دارد و و 2 تا از اتاق ها متر دارند.متراژ زمین این ویلا 300 متر و متراژ بنا ی ان 200 متر میباشد

سرخرود ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا سرخرود

کد 16763 دارد 200m2

خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا 4 خواب در سرخرود/خرید ویلا سند دار در سرخرود/این ویلا در شهر بابلسر به صورت وبلکس بنا شده که 3 خواب است و هر 3 خواب ان مستر میباشد.220 متر زمین و 200 متر هم بنای ویلا میباشد

سرخرود ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا سرخرود

کد 16752 دارد 123m2

خرید ویلا در رخرود/خرید ویلا نزدیک به دریا در سرخرود/خرید ویلا مستقل در سرخرود/خرید ویلا با قیمت مناسب در سرخرود/ این ویلا در شهر سرخرود در نزدیکی دریا بنا شده که123 متر زمین و 155 متر بنا دارد و 2 خواب میباشد که هر 2 خواب ان نیز مستر میباشند و دارای سند میباشد

بابلسر ویلا شهرکی تریپلکس

ویلا شهرکی تریپلکس بابلسر

کد 16743 دارد 210m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا شهرکی در بابلسر/خرید ویلا تریپلکس در بابلسر/خرید ویلا سند دار در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت تریپلکس بنا شده که متراژ زمین ان 210 متر و بنا تریپلکس ان 235متر میباشد و 3 خواب است و تمام انشعابات را نیز شامل میشود

نوشهر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل نوشهر

کد 16734 دارد 270m2

خرید ویلا در نوشهر/خرید ویلا تریپلکس در نوشهر/خرید ویلا حیاط دار در نوشهر/ این ویلا در شهر نوشهر به صورت تریپلکس و مستقل بنا شده که 270 متر زمین و 300 متر بنا دارد و 3 خواب میباشد که یکی از خواب ها نیز مستر است و سند هم دارد

نوشهر ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر

کد 16724 دارد 520m2

خرید ویلا در نوشهر/خرید ویلا دوبلکس در نوشهر/خرید ویلا 4 خواب مستر در نوشهر/خرید ویلا شهرکی در نوشهر/ این ویلا در شهر نوشهر در شهرکی ویلایی نشین واقع شده که 520 متر زمین و 480 متر بنای دوبلکس ان میباشد که 4 اتاق خواب دارد و هر 4 خواب مستر میباشند.همچنین این ویلا دارای تمام امکانات استخر جکوزی حیاط محوطه سازی شده و سند میباشد

محمودآباد ویلا ساحلی داخل شهرک

ویلا ساحلی داخل شهرک محمودآباد

کد 16713 دارد 230m2

خرید ویلا در محموداباد /خرید ویلا نزدیک به ساحل در محموداباد/خرید ویلا مبله در محموداباد/خرید ویلا دوبلکس در محموداباد/این ویلا در شهر محموداباد به صورت دوبلکس بنا شده که 3 اتاق خواب دارد و تمامی انشعابات در ویلا نصب میباشد و به صورت مبله به شما عزیزان تحویل داده میشود

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 16704 دارد 250m2

خرید ویلا در چمستان/خرید ویلا سمت جنگل چمستان/خرید ویلا شهرکی در چمستان/خرید ویلا 4 خواب در چمستان/ این ویلا در چمستان به صورت نیم پیلوت بنا شده 250 متر زمین و 190 متر بنا دارد که 4 خواب میباشد و 3 تا از خواب ها مستر میباشند.این ویلا سند تک برگ دارد و در شهرکی ارام و با نگهبانی است

سرخرود ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا سرخرود

کد 16693 دارد 220m2

خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا نزدیک به دریا در سرخرود/خرید ویلا سند دار در سرخرود/خرید ویلا در شمال/ این ویلا به صورت دوبلکس در شهر سرخرود و نزدیکی دریا واقع شده 220 متر زمین و 220 متر بنا دارد.این ویلا دارای 3 اتاق خواب و اشپز خانه میباشد و سند تک برگ نیز دارد

سرخرود ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا سرخرود

کد 16682 دارد 120m2

خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا ساحلی در سرخرود/خرید ویلا تریپلکس در سرخرود/خرید ویلا 2 خواب در سرخرود/ این ویلا در شهر سرخرود نزدیک به ساحل به صورت تریپلکس بنا شده که متراژ زمین ان 120 متر و متراژ بنای ان 150 متر میباشد که 2 خواب است که سند تک برگ هم دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16673 دارد 250m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان 3 خواب در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر/قیمت اپارتمان در بابلسر/اپارتمان در شمال/ این اپارتمان در شهر بابلسر در نزدیکی ساحل بنا شده که 250 متر زمین و 160 متر بنا دارد که نوساز و 3 خواب است ویکی از اتاق خواب ها نیز مستر میباشد یعنی دارای سرویس و حمام جداگانه است و سند نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16662 دارد 700m2

خرید اپارتمان 2 خواب در بابلسر/خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان تراس دار در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر/ این اپارتمان در شهر بابلسر واقع شده که 700 متر زمین و 120 متر بنا دارد و 2 خواب است که هر 2 اتاق خواب مستر میباشند یعنی دارای سرویس و حمام جداگانه میباشدو سند نیز دارد

نوشهر ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر

کد 16654 دارد 800m2

خرید ویلا در نوشهر/خرید ویلا نوساز در نوشهر/خرید ویلا شهرکی در نوشهر/خرید ویلا جنگلی در نوشهر/خرید ویلا دوبلکس در نوشهر/ این ویلا در نوشهر در شهرکی مهندسی ساز بنا شده که دوبلکس است و 800 متر زمین و 550 متر بنای دوبلکس داردنما رومی میباشد و 4 اتاق خواب دارد که 3 تا از انها نیز مستر میباشند

نوشهر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل نوشهر

کد 16643 دارد 230m2

خرید ویلا در نوشهر/خرید ویلا جنگلی در نوشهر/خرید ویلا مستقل در نوشهر/خرید ویلا ارزان در نوشهرخرید ویلاسند دار در نوشهر/ این ویلا در نوشهر به صورت دوبلکس بنا شده ک 230 متر زمین و 180متر بنادارد که دارای 3 خواب میباشد هر 3 خواب مستر هستندو سند نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی نزدیک به دریا

آپارتمان ساحلی نزدیک به دریا بابلسر

کد 16632 دارد 40000m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به ساحل در بابلسر/خرید اپارتمان شهرکی در بابلسر/خرید اپارتمان با نگهبانی/ این اپارتمان در شهر بابلسر در شهرکی دنج بنا شده که متراژ بنای ان 100 متر است که 2 اتاق خواب و سند و پارکینگ نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16623 دارد 330m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان با دید به دریا در بابلسر/خرید اپارتمان نوساز در بابلسر/خرید اپارتمان در شمال/ این اپارتمان نزدیک به ساحل در شهر بابلسر بنا شده که 160 متر متراژ بنای ان میباشد همچنین این اپارتمان 3 اتاق خواب دارد که یکی از اتاق خواب ها مستر است.این اپارتمان دید به دریا و سند نیز دارد

سرخرود آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا سرخرود

کد 16613 دارد 220m2

خرید ویلا در شمال/خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا نزدیک به دریا در سرخرود/خرید ویلا دوبلکس در سرخرود/این ویلا در سرخرود به صورت دوبلکس بنا شده که 3 اتاق خواب دارد و کاملا مبله میباشد این ویلا حیاطی بزرگ دارد و محوطه سازی شده است

سرخرود ویلا ساحلی تریبلکس

ویلا ساحلی تریبلکس سرخرود

کد 16602 دارد 120m2

خرید ویلا در سرخرود/خرید ویلا تریپلکس در سرخرود/خرید ویلا در شمال/خرید ویلا نزدیک به دریا در سرخرود/ این ویلا در شهر سرخرود نزدیک به دریا بنا شده که متراژ زمین ان 120 متر و متراژ بنای ان 150متر میباشد.این ویلا تریپلکس دارای 2 اتاق خواب و سند میباشد