preload

ویلا در چمستان


چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 16704 دارد 250m2

خرید ویلا در چمستان/خرید ویلا سمت جنگل چمستان/خرید ویلا شهرکی در چمستان/خرید ویلا 4 خواب در چمستان/ این ویلا در چمستان به صورت نیم پیلوت بنا شده 250 متر زمین و 190 متر بنا دارد که 4 خواب میباشد و 3 تا از خواب ها مستر میباشند.این ویلا سند تک برگ دارد و در شهرکی ارام و با نگهبانی است

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 16383 دارد 250m2

خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران در شهر چمستان . ویلا شهرکی اطراف چمستان . ویلا داخل شهرک با ویوی جنگل های سمت آمل به چمستان . فروش ویلا با مستندات رسمی کامل در مازندران چمستان . ویلا مازندران فروشی در شمال . خرید ویلا شهرکی با حیاط شیک و محوطه سازی شده . ویلا نوساز سه خوابه مستر . فروش ویلا داخل شهرک با نگهبانی تمام وقت شهرکی در چمستان . ویلا سنددار نیم پیلوت . خرید و فروش ویلا داخل شهرک سمت جنگل در چمستان . ویلا جنگلی در مازندران . ویلا شهرکی نوساخت در چمستان مازندران

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 16394 دارد 250m2

ویلا چمستان . ویلا شهرکی در چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در مازندران چمستان . ویلا حیاط دار در چمستان . فروش ویلا 4 خوابه مستر در چمستان . ویلا شهرکی با نگبانی دائمی در مازندران شمال . ویلا سمت جنگل با ویوی عالی به جنگل های منطقه چمستان . خرید ویلا نوساخت با بهترین مصالح و متریال در چمستان . ویلا جنگلی در مازندران . ویلا مازندران در شمال چمستان . خرید و فروش ویلا شهرکی سنددار در چمستان . خرید ویلا نوساخت با حیاط سنگفرش شده در مازندران چمستان

چمستان ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل چمستان

کد 16243 دارد 330m2

ویلا جنگلی مستقل در چمستان . فروش ویلا در چمستان . ویلا سمت جنگلهای مازندران در شمال . خرید ویلا مازندران سمت چمستان . ویلا با دید به جنگل و کوهستان در مازندران چمستان . ویلا تراس دار . خرید ویلا با انشعابات کامل نصب شده . ویلا مازندران فروشی در چمستان . فروش ویلا با بهترین متریال ساختمانی . ویلا 3 خوابه سمت جنگل در چمستان . فروش ویلا دوبلکس و نوساخت در چمستان . ویلا با حیاط زیبا گلکاری شده در چمستان . خرید ویلا مستقل جنگلی با بنای دوبلکس در چمستان مازندران در شمال

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 16233 دارد 240m2

خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران سمت چمستان . فروش ویلا شهرکی جنگلی با حیاط بزرگ در چمستان . ویلا جواز دار با پایان کار . خرید و فروش ویلا نوساخت سمت جنگل و کوه در چمستان . ویلا لوکس با بنای نیم دوبلکس . فروش ویلا جنگلی 3 خوابه در مازندران چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با حیاط محوطه سازی شده . فروش ویلا شهرکی با نگهبانی تمام وقت شهرکی . خرید ویلا در منطقه آرام و امن . ویلا مازندران در شمال ایران . ویلا فروشی داخل شهرک با مستندات رسمی در چمستان مازندران

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 16183 دارد 350m2

فروش ویلا در چمستان . ویلا مازندران در چمستان . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل . خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای تریبلکس . ویلا با روف گاردن 50 متری و دید عالی به جنگلهای اطراف چمستان . فروش ویلا مازندران در چمستان . ویلا سنددار با پروانه ساختمانی . ویلا در نزدیکی بسیار کم از جاده اصلی چمستان به آمل . خرید ویلا تریبلکس و نوساخت . ویلا شهرکی با نگهبانی تمام وقت . فروش ویلا سمت جنگل و کوه . ویلا تریبلکس مدرن و لوکس با سند تکبرگ در چمستان مازندران در شمال

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 16133 دارد 250m2

خرید ویلا در چمستان و ویلا شهرکی در چمستان مازندران . خرید ویلا مازندران در چمستان . ویلا داخل شهرک جنگلی . فروش ویلا چسبیده به جنگل با ویوی فوق العاده به دامنه کوه و جنگلهای شمال در چمستان . ویلا در نزدیکی جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی با نگهبانی 24 ساعته در چمستان . ویلا سنددار با مجوز ساخت در مازندران چمستان . فروش ویلا مازندران در شمال . ویلا چمستان . خرید و فروش ویلا در چمستان شمال . ویلا فروشی در چمستان . ویلا شهرکی سنددار با انشعابات کامل در چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل چمستان

کد 16052 دارد 220m2

خرید ویلا در چمستان . ویلا فروشی در چمستان . ویلا جنگلی سمت چمستان . خرید ویلا مازندران . ویلا حیاط دار قیمت مناسب . فروش ویلا نوساز در مازندران چمستان . ویلا جنگلی مستقل و دربست . ویلا 2 خوابه با تراس سمت جنگل در چمستان . خرید و فروش ویلا در مازندران چمستان . ویلا با ویوی جنگلی . فروش ویلا در فاصله کوتاه با مرکز شهر چمستان . ویلا مازندران در اطراف چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال . ویلا جنگلی با پروانه ساخت . فروش ویلا نیم دوبلکس و نوساخت در چمستان مازندران

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 16003 دارد 240m2

خرید ویلا چمستان . ویلا مازندران در چمستان . ویلا فروشی در چمستان . ویلا شهرکی در چمستان . فروش ویلا داخل شهرک سمت جنگل در چمستان مازندران . ویلا نوساز حیاط دار در چمستان . خرید ویلا در مازندران چمستان . ویلا جنگلی نزدیک به شهرهای آمل و چمستان . ویلا جوازدار با پایان کار و سند شورایی . فروش ویلا نوساز 3 خوابه در چمستان . ویلا با ویوی عالی به جنگل های شمال در چمستان . ویلا شهرکی با نگهبانی تمام وقت . خرید ویلا نوساز جنگلی ، داخل شهرک در چمستان مازندران در شمال

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15992 دارد 140m2

فروش ویلا جنگلی چمستان . ویلا در چمستان . ویلا فروشی مازندران چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران . ویلا با چشم انداز جنگل و دامنه کوه در چمستان . خرید ویلا قیمت مناسب ، سمت جنگل در چمستان . ویلا 2 خوابه با بنای فلت . فروش ویلا نوساز در مازندران شمال . ویلا با قیمت ارزان در اطراف چمستان . ویلا مستقل با حیاط گلکاری شده در چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا مازندران سمت شمال . خرید ویلا 2 خوابه قیمت مناسب با جواز ساخت در چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 15934 دارد 300m2

خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی در چمستان . خرید ویلا در مازندران . ویلا داخل شهرک جنگلی . ویلا دوبلکس در چمستان . فروش ویلا نوساز در مازندران چمستان . ویلا مازندران در چمستان . خرید و فروش ویلا شیک در چمستان . خرید ویلا 4 خوابه مستر . ویلا جنگلی با 2 تراس شمالی و جنوبی . ویلا با ویوی جنگلی در شمال چمستان . ویلا شهرکی با حیاط گلکاری شده و آلاچیق . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با نگهبانی 24 ساعته . ویلا شهرکی دوبلکس و نوساز در شمال ایران مازندران چمستان

چمستان ویلا جنگلی باغ ویلا

ویلا جنگلی باغ ویلا چمستان

کد 15804 دارد 600m2

خرید باغ ویلا در مازندران . باغ ویلا جنگلی در چمستان . ویلا مازندران در شمال . ویلا باغ مبله با انواع درختان در چمستان . ویلاباغ چمستان . فروش باغ ویلا در سعادت آباد چمستان . باغ ویلا با سونا و جکوزی در چمستان . خرید باغ ویلا 4 خوابه مستر . فروش ویلا با حیاط بزرگ . باغ ویلا جنگلی مبله با بنای فلت . فروش ویلاباغ وسیع در چمستان . ویلا باغ فروشی در مازندران . خرید باغ ویلا مستقل سمت جنگل و کوه در بهترین منطقه ویلایی نشین چمستان در استان مازندران شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل چمستان

کد 15793 دارد 250m2

فروش ویلا در مازندران . ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا مازندران در چمستان . ویلا با ویوی جنگل . ویلا حیاط سازی شده شیک در چمستان . ویلا دوبلکس با سند تکبرگ . ویلا فروشی در چمستان . خرید ویلا نوساز 3 خوابه . ویلا جنگلی سمت کوه و جنگل مازندران در چمستان . فروش ویلا جوازدار با پایان کار . ویلا نوساز لوکس در چمستان . ویلا مازندران در شمال . خرید ویلا دربست و مستقل . ویلا دوبلکس جنگلی با سند مالکیت و بنای خوش ساخت در مازندران چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15783 دارد 430m2

خرید ویلا مازندران سمت شمال . ویلا جنگلی چمستان . ویلا دوبلکس در چمستان . فروش ویلا سمت جنگلهای چمستان در مازندران . ویلا حیاط دار در چمستان . خرید ویلا با سند مالکیت و جواز ساخت . ویلا فروشی در مازندران . فروش ویلا جنگلی با حیاط بزرگ و انواع درختان . ویلا نوساز با ویوی عالی به جنگل و کوه در شمال چمستان . خرید ویلا مستقل 3 خوابه سمت جنگل . فروش ویلای لوکس در چمستان . ویلا جنگلی سنددار با بنای دوبلکس و چشم انداز کوه و جنگل در مازندران چمستان

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 15692 دارد 380m2

خرید ویلا در مازندران . ویلا جنگلی در چمستان . خرید و فروش ویلا نوساز شهرکی در چمستان . ویلا در چمستان . ویلا سمت جنگل و کوه . ویلا مازندران فروشی در چمستان . ویلا حیاط سازی شده در مازندران چمستان . خرید ویلا دو خوابه با بنای نیم دوبلکس . ویلا دارای یک حلقه چاه و چشمه داخل حیاط . ویلا جنگلی با تراس رو به جنگل های شمال در چمستان . فروش ویلا داخل شهرک با انشعابات کامل . ویلا داخل شهرک جنگلی سنددار سمت جنگل و دامنه کوه در شمال ایران استان مازندران چمستان

چمستان ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل چمستان

کد 15603 دارد 240m2

خرید ویلا در مازندران . ویلا جنگلی چمستان مازندران. فروش ویلا در مازندران . ویلا با چشم انداز جنگلهای مازندران در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران سمت چمستان . فروش ویلا سنددار دوبلکس . ویلا نوساز با حیاط محوطه سازی شده . ویلا جنگلی دوبلکس با سند مالکیت و جواز ساخت و پایان کار در مازندران چمستان . ویلا نوساز سمت جنگل با نمای رومی . خرید و فروش ویلا مستقل 3 خوابه در چمستان . ویلا مازندران در چمستان . ویلا جنگلی سنددار با تراس رو به جنگل . فروش ویلا جنگلی در چمستان مازندران در شمال ایران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15592 دارد 350m2

خرید و فروش ویلا مازندران . ویلا جنگلی چمستان .ویلا مازندران سمت شمال . فروش ویلا مازندران سمت چمستان . ویلا سنددار در چمستان . خرید ویلا سمت جنگل در اطراف چمستان . ویلا فروشی نوساز در چمستان . ویلا حیاط دار با تراس رو به جنگل . خرید ویلا جنگلی 2 خوابه در مازندران چمستان . ویلا نیم دوبلکس نوساخت با جواز ساخت . فروش ویلا جنگلی مستقل در چمستان . ویلا ابتدای جاده آمل به چمستان . ویلا با ویوی جنگل های شمال در اطراف چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا جنگلی حیاطدار با تراس رو به جنگل چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل چمستان

کد 15582 دارد 217m2

خرید ویلا در مازندران . ویلا جنگلی سمت چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندان در شمال . فروش ویلا جنگلی نوساز چمستان . ویلا سنددار با بنای رومی نیم دوبلکس . خرید و فروش ویلا قیمت مناسب با چشم انداز جنگل و دامنه کوه های البرز در مازندران . ویلا حیاط دار در چمستان . خرید ویلا مستقل در چمستان . ویلا 2 خوابه سنددار با پارکینگ مسقف . فروش ویلا چمستان . ویلا نیم پیلوت و نوساز با دید به جنگل . ویلا واقع شده در نزدیکی جاده اصلی آمل به چمستان . ویلا ارزان قیمت با ویوی جنگلی چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 15462 دارد 240m2

ویلا مازندران در شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا چمستان . ویلا فروشی در مازندران چمستان . ویلا مازندران سمت شمال . فروش ویلا چمستان . ویلا داخل شهرک با نگهبانی و مجوز ساخت . خرید ویلا نوساز مبله در چمستان . ویلا داخل شهرک با ویوی عالی به جنگلهای مازندران در شمال . ویلا سنددار فول مبله . ویلا جنگی 2 خوابه در نزدیکی جاده اصلی . فروش ویلا داخل شهرک جنگلی ، با سند و جواز ساخت ، چشم انداز جنگلی در چمستان استان مازندران در شمال

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 15453 دارد 260m2

ویلا مازندران . ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران سمت چمستان . ویلا داخل شهرک جنگلی . فروش ویلا لوکس با سند و جواز ساخت در چمستان . خرید و فروش ویلا دوبلکس در چمستان . ویلا مازندران در شمال . ویلا نوساز 3 خوابه مستر . ویلا با ویوی جنگل و دامنه کوه های البرز . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل های شمال در چمستان . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با نگهبانی . ویلا دوبلکس و نوساخت با چشم انداز جنگل و شالیزارهای چمستان در استان مازندران در شمال ایران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15412 دارد 550m2

ویلا مازندران سمت چمستان . خرید ویلا جنگلی چمستان . ویلا جنگلی مبله در چمستان شمال . فروش ویلا سنددار با حیاط بزرگ . ویلا سمت جنگلهای سرسبز مازندران در چمستان . ویلا فروشی در چمستان . ویلا چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال ایران . ویلا جنگلی حیاط دار با بنای نوساز و همکف . ویلا جواز دار 2 خوابه در مازندران چمستان . فروش ویلا فول مبله با انشعابات وصل شده . خرید و فروش ویلا نوساخت ، سمت جنگل ، با سند شورایی و پروانه ساخت بصورت مستقل در شمال . مازندران . چمستان

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 15402 دارد 350m2

ویلا مازندران در چمستان . ویلا شهرکی جنگلی چمستان . ویلا در چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال . ویلا فروشی در مازندران چمستان . ویلا سمت جنگلهای شمال اطراف چمستان . فروش ویلا نیم پیلوت با سند تکبرگ و جواز ساخت . ویلا نوساز در چمستان . خرید ویلا قیمت مناسب در مازندران چمستان . ویلا داخل شهرک با نگهبانی شهرکی در چمستان . فروش ویلا 2 خوابه حیاط دار . خرید و فروش ویلا شهرکی با ویوی جنگل و چمنزارهای اطراف شهرک با قیمت مناسب و بنای نیم دوبلکس و سند مالکیت در استان مازندران چمستان

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 15233 دارد 320m2

ویلا مازندران در چمستان . ویلا شهرکی جنگلی چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا داخل شهرک با سند مالکیت در چمستان . فروش ویلا مازندران در شمال چمستان . ویلا حیاط دار با ویوی جنگلهای شمال در چمستان . ویلا فروشی در چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگل . ویلا مجوزدار با بنای دوبلکس . خرید ویلا نوساز سنددار و 3 خوابه فول امکانات ، داخل شهرک جنگلی با نگهبانی و دید عالی به مناظر سرسبز شمال در مازندران شهر چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15104 دارد 300m2

ویلا جنگلی چمستان مازندران . ویلا مازندران . خرید و فروش ویلا در مازندران چمستان . ویلا دوبلکس و نوساز در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی سمت جنگل در چمستان شمال . ویلا مازندران در چمستان . ویلا فروشی حیاط دار در چمستان . ویلا با چشم انداز جنگلی سمت مازندران شمال . فروش ویلا چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل . ویلا دوبلکس فروشی در شمال چمستان . ویلا با حیاط محوطه سازی شده و بنای دوبلکس و نوساخت سمت جنگلهای چمستان در مازندران شمال ایران