preload

ویلا در بابلسر


بابلسر ویلا ساحلی دید به دریا

ویلا ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16832 دارد 80m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا نزدیک به دریا در بابلسر/خرید ویلا قیمت مناسب در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل بابلسر

کد 16824 دارد 500m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا شهرکی در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/خرید ویلا استخر دار در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت دوبلکس بنا شده که 500 متر زمین 260 متر بنا دارد و 4 اتاق خواب دارد مه هر 4 خواب ان مستر میباشد.این ویلا دارای اسخر سر پوشیده و سند میباشد

بابلسر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل بابلسر

کد 16783 دارد 150m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا مستقل در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت مستقل بنا شده دوبلکس و 3 خواب است که یکی از اتاق خواب های ان مستر میباشد.این ویلا سند دارد و 150 متر زمین و 175 متر بنا را داراست

بابلسر ویلا شهرکی تریپلکس

ویلا شهرکی تریپلکس بابلسر

کد 16743 دارد 210m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا شهرکی در بابلسر/خرید ویلا تریپلکس در بابلسر/خرید ویلا سند دار در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر به صورت تریپلکس بنا شده که متراژ زمین ان 210 متر و بنا تریپلکس ان 235متر میباشد و 3 خواب است و تمام انشعابات را نیز شامل میشود

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16673 دارد 250m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان 3 خواب در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر/قیمت اپارتمان در بابلسر/اپارتمان در شمال/ این اپارتمان در شهر بابلسر در نزدیکی ساحل بنا شده که 250 متر زمین و 160 متر بنا دارد که نوساز و 3 خواب است ویکی از اتاق خواب ها نیز مستر میباشد یعنی دارای سرویس و حمام جداگانه است و سند نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16662 دارد 700m2

خرید اپارتمان 2 خواب در بابلسر/خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان تراس دار در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر/ این اپارتمان در شهر بابلسر واقع شده که 700 متر زمین و 120 متر بنا دارد و 2 خواب است که هر 2 اتاق خواب مستر میباشند یعنی دارای سرویس و حمام جداگانه میباشدو سند نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی نزدیک به دریا

آپارتمان ساحلی نزدیک به دریا بابلسر

کد 16632 دارد 40000m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به ساحل در بابلسر/خرید اپارتمان شهرکی در بابلسر/خرید اپارتمان با نگهبانی/ این اپارتمان در شهر بابلسر در شهرکی دنج بنا شده که متراژ بنای ان 100 متر است که 2 اتاق خواب و سند و پارکینگ نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16623 دارد 330m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان با دید به دریا در بابلسر/خرید اپارتمان نوساز در بابلسر/خرید اپارتمان در شمال/ این اپارتمان نزدیک به ساحل در شهر بابلسر بنا شده که 160 متر متراژ بنای ان میباشد همچنین این اپارتمان 3 اتاق خواب دارد که یکی از اتاق خواب ها مستر است.این اپارتمان دید به دریا و سند نیز دارد

بابلسر ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16594 دارد 500m2

خرید ویلا در بالسر/خرید ویلا در شمال/خرید ویلا شهرکی در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/این ویلا در شهر بابلسر در شهرکی دنج و ارام ساخته شده که بنای ان دوبلکس است و 4 اتاق خواب دارد که هر خواب مستر جداگانه دارد.این ویلا همچنین سندو پارکینگ نیز دارد

بابلسر ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16583 دارد 110m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا سند دار در بابلسر/خرید ویلا در شمتل/خرید ویلا 3 خواب در بابلسر /این ویلا در شهر بابلسر به صورت مستقل بنا شده که متراژزمین ان 110 متر و متراژ بنای ان 145 متر میباشد این بنا دوبلکس است که 3 خواب دارد 2 خواب ان نیز مستر میباشد که سند و پارکینگ نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16552 دارد 800m2

خرید اپارتمانن در بابلسر / خرید اپارتمان ساحلی در بابلسر / خرید اپارتمان در شمال/ خرید اپارتمان تراس دار در بابلسر/این اپارتمان در شر زیبای بابلسر واقع شده 7 طبقه و 28 واحد میباشد که واحد های موجود در طبقه 1 و 2 قرار دارد متراژ بنای این اپارتمان 116 متر است که دارای 2 اتاق خواق پارکینگ سند تک برگو اسانسور نیز دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16543 دارد 250m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان تراس دار در بابلسر/خرید اپارتمان در شمال/خرید اپارتمان 3 خواب در بابلسر این اپارتمان در شههر بابلسر بنا شده که 6 طبقه و 6 واحد دارد و واحد مورد نظر در طبقه 1 و 3 موجود است 160 متر بنا و 3 خواب دارد و یکی از اتاق خواب ها نیز مستر میباشند.این اپارتمان تراس پارکینگ و سند تک برگ نیز به همراه دارد

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16532 دارد 700m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان مستر دار در بابلسر/خرید اپارتمان نزدیک به دریا در بابلسر/این اپارتمان در شهر بابلسر در منطقه شریعتی واقع شده که 10 طبقه و 20 واحد دارد واحد مورد نظر در طبقه 6 واحد 12 قرار دارد 120 متر بنا 2 خواب مستر دارد و سند تک برگ و پارکینگ را نیز دارا میباشد

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 16523 دارد 800m2

خرید اپارتمان در بابلسر/خرید اپارتمان نوساز در بابلسر/خرید اپارتمان در شمال/خرید اپارتمان ساحلی در بابلسر این اپارتمان در شهر بابلسر در منطقه مولانا بنا شد که 12 طبقه و 20 واحد دارد که واحد های ان 160 متری و 120 متری میباشن ک دارای 1 حال 3 اتاق و 1 اشپزخانه میباشد و سند دار نیز هست

بابلسر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل بابلسر

کد 16513 دارد 400m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا تریپلکس در بابلسر/خرید ویلا نوساز در بابلسر/خرید ویلا مستقل در بابلسر/این ویلا تریپلکس در شهر زیبای بابلسر بنا شده که 400 متر زمین و 400 متر بنای تریپلکس نیز دارد که 3 خواب دارد و 2 خواب نیز دارای مستر مستر میباشد و سند تک برگ دارد

بابلسر ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک بابلسر

کد 16503 دارد 233m2

خرید ویلا در بابلسر/خرید ویلا شرکی در بابلسر/خرید ویلا دوبلکس در بابلسر/ ویلا دوبلکس در شهرکی برند در شهر زیبای بابلسر بنا د ک دارای 230 متر زمین و 220 متر بنا میباشد.این ویلا 3 اتاق دارد که هر 3 دارای مستر میباشند.این ویلا شهرکی در بابلسر دارای پارکینگ سند تک برگ و پروانه ساخت و پایانکار میباشد

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16492 دارد 700m2

این اپارتمان در طبقه 6 یک اپارتمان 10 طبقه قرار دارد که 120 متر بوده که مشرف به رودخانه بابلسر است

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 16483 دارد 160m2

خرید اپارتمان در طبقه یک برج12 طبقه در شهر بابلسر اپارتمان 3 خواب و سند دار با دید کامل و ابدی به دریا

بابلسر ویلا شهرکی سمت دریا

ویلا شهرکی سمت دریا بابلسر

کد 16223 دارد 300m2

ویلا شهرکی در بابلسر . خرید ویلا در بابلسر . ویلا فروشی در مازندران شمال . ویلا داخل شهرک ساحلی سمت دریا و ساحل . خرید ویلا دوبلکس در بابلسر . ویلا نوساز و لوکس در بابلسر . فروش ویلا 3 خوابه مستر در بابلسر مازندران . ویلا شهرکی سنددار با جواز ساخت و پایان کار . خرید و فروش ویلا داخل شهرک نزدیک به ساحل دریای خزر در بابلسر . ویلا نوساز و شیک در بابلسر . ویلا در فاصله خیلی کم از جاده اصلی و لب ساحل . خرید ویلا شهرکی سمت دریا با بنای دوبلکس و نوساز در شمال بابلسر

بابلسر آپارتمان ساحلی شهرکی

آپارتمان ساحلی شهرکی بابلسر

کد 16102 دارد 0m2

آپارتمان ساحلی بابلسر . فروش آپارتمان ساحلی در مازندران بابلسر . آپارتمان سنددار سمت ساحل دریای خزر در بابلسر . آپارتمان فروشی در شمال مازندران . خرید آپارتمان در بابلسر . آپارتمان قیمت مناسب داخل شهرک ساحلی . آپارتمان ساحلی در فاصله 80 متری از جاده اصلی بابلسر . خرید آپارتمان داخل شهرک با نگهبانی دائمی . آپارتمان ساحلی جوازدار با سند و پایان کار . آپارتمان در نزدیکی دریا و لب ساحل شمال. آپارتمان فول امکانات 2 خوابه . خرید آپارتمان ارزان قیمت در نزدیکی ساحل بابلسر در مازندران

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 16093 دارد 233m2

خرید ویلا در بابلسر . ویلا مازندران در بابلسر . ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار در بابلسر . فروش ویلا دوبکس در مازندران بابلسر . ویلا داخل شهرک با نگهبانی تمام وقت . فروش ویلا 3 خوابه مستر . ویلا لوکس با حیاط بسیار شیک در بابلسر . خرید ویلا با سند ششدانگ . ویلا جوازدار در بابلسر . ویلا در نزدیکی جاده اصلی بابلسر . خرید ویلا مازندران سمت بابلسر . ویلا با ویوی دشت و شالیزار. ویلا فروشی در بابلسر مازندران . فروش ویلا شهرکی سنددار دوبلکس و نوساخت در شمال بابلسر

بابلسر ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار بابلسر

کد 15953 دارد 400m2

خرید ویلا بابلسر . ویلا فروشی سمت بابلسر . ویلا استخردار جنگلی در مازندران . ویلا مازندران اطراف بابلسر . فروش ویلا تریبلکس مدرن در بابلسر . ویلا مبله لوکس و شیک با طبقه شاه نشین . ویلا با ویوی چمنزارهای شهر بابلسر . خرید ویلا سنددار مبله در بابلسر . ویلا با حیاط محوطه سازی شده . خرید ویلا با سند مالکیت و پروانه ساخت . ویلا فول مبله با دوربین مداربسته . خرید ویلا با استخر بزرگ روباز . ویلا در نزدیکی جاده اصلی بابلسر . ویلا مستقل سمت دشت و شالیزارهای اطراف بابلسر در استان مازندران

بابلسر ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 15923 دارد 300m2

ویلا ساحلی در مازندران . خرید ویلا در مازندران . ویلا ساحلی در بابلسر . ویلا مازندران سمت شمال کشور . خرید و فروش ویلا سنددار سمت دریا و ساحل در بابلسر . ویلا دوبلکس در بابلسر . فروش ویلا نوساخت با پروانه ساخت در بابلسر . ویلا 3 خوابه مستر در مازندران بابلسر . ویلا مازندران فروشی . خرید ویلا در بابلسر . ویلا در بابلسر . ویلا ساحلی داخل مجتمع . خرید ویلا شهرکی سمت ساحل دریای خزر در بابلسر . فروش ویلا ساحلی با سند تکبرگ و پایان کار در شمال مازندران سمت بابلسر

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15774 دارد 205m2

خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک در منطقه توریستی و ویلایی صفائیه شهر بابلسر . فروش ویلا دوبلکس در بابلسر . ویلا لوکس در بابلسر . ویلا سنددار نوساز . ویلا سمت دشت و چمنزارهای بابلسر . خرید ویلا شیک داخل شهرک با نگهبانی دائمی در بابلسر . ویلا با مدارک کامل ساخت . فروش ویلا شهرکی در بابلسر مازندران . ویلا شهرکی دوبلکس با 4 اتاق خواب مستر . خرید و فروش ویلا شهرکی سنددار با حیاط محوطه سازی شده در مازندران شمال در بابلسر