preload

ویلا در بابلسر


بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15643 دارد 230m2

خرید ویلا مازندران . ویلا داخل شهرک صفائیه در بابلسر . ویلا شهرکی سنددار با حیاط زیبا در بابلسر . ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در مازندران . ویلا سمت دشت و شالیزار بابلسر . فروش ویلا در بابلسر . ویلا دوبلکس فروشی در مازندران بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا داخل شهرک با سند مالکیت . ویلا دوبلکس با جوازساخت . ویلا شهرکی با نگهبانی تمام وقت و نصب کامل انشعابات . خرید و فروش ویلا شهرکی در نزدیکی جاده اصلی و دریای خزر در بابلسر مازندران در شمال کشور با سند مالکیت

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15633 دارد 500m2

ویلا مازندران سمت بابلسر . ویلا شهرکی در بابلسر . فروش ویلا لوکس با بنای تریبلکس در بابلسر . ویلا بابلسر . ویلا مازندران در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . ویلا داخل شهرک برند صفائیه در بابلسر . ویلا با ویوی دشت و چمنزارهای اطراف شهرک . خرید ویلا در فاصله کوتاه 100 متری از جاده اصلی بابلسر . ویلا شهرکی سنددار در بابلسر . خرید و فروش ویلا تریبلکس با طبقه شاه نشین . ویلا شهرکی حیاطدار بسیار لوکس . خرید ویلا روبروی شهرک معروف دریاکنار با جواز ساخت و سند مالکیت در بابلسر استان مازندران

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15444 دارد 240m2

ویلا مازندران در بابلسر . ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا دوبلکس در محله صفائیه بابلسر . فروش ویلا لوکس سنددار . ویلا در بابلسر . ویلا داخل شهرک برند با نگهبانی دائمی . خرید و فروش ویلا جنگلی در بابلسر . ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزارهای بابلسر . فروش ویلا مجوزدار با سند ششدانگ . ویلا 4 خوابه با حیاط سازی شیک . خرید ویلا بابلسر . خرید ویلا داخل شهرک نزدیک به جاده اصلی . ویلا شهرکی نوساز با بنای دوبلکس و ویوی عالی به مناظر داخل شهرک در بابلسر استان مازندران در شمال کشور

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15193 دارد 200m2

ویلا مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت چمنزار در بابلسر . ویلا بابلسر .فروش ویلا شهرکی دوبلکس . ویلا سنددار فروشی در مازندران بابلسر . خرید ویلا در مازندران بابلسر . ویلا دوبلکس با حیاط و آلاچیق . فروش ویلا جوازدار داخل شهرک برند . ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار بابلسر . خرید ویلا بابلسر . ویلا فروشی با سند مالکیت . ویلا مازندران سمت شمال ایران . ویلا نوساز حیاط دار با آلاچیق . خرید و فروش ویلا شیک و مدرن ، داخل شهرک در بابلسر مازندران ، با بنای دوبلکس و نوساز و سند ششدانگ در شمال کشور

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15184 دارد 240m2

ویلا شهرکی در بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا بابلسر . ویلا لوکس داخل شهرکی بابلسر . ویلا در بابلسر مازندران . فروش ویلا سمت دشت و چمنزار بابلسر . خرید ویلا سنددار در شمال . ویلا نوساز شهرکی . خرید و فروش ویلا حیاط دار با مجوز ساخت در مازندران . ویلا شهرکی با سند ششدانگ . ویلا دوبلکس نوساخت در بابلسر . فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی و جنوبی شهر بابلسر در شهرک صفائیه با سند مالکیت و حیاط محوطه سازی شده واقع در مازندران شمال

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 15003 دارد 318m2

ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار بابلسر . ویلا در بابلسر .خرید ویلا بابلسر مازندران . ویلا دوبلکس شهرکی مازندران .ویلا داخل شهرک نوساز . ویلا مازندران در شمال ایران .فروش ویلا سنددار . خرید ویلا در بابلسر شمال . خرید ویلا . خرید ویلا در بابلسر . ویلا بابلسر . ویلا فروشی در مازندران بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا با سند و پروانه ساخت بابلسر . ویلا در مازندران اطراف بابلسر . فروش ویلا شهرکی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط درختکاری شده با تراس رو به دشت و شالیزار شمال کشور به فروش می رسد .

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 14913 دارد 230m2

ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار بابلسر . ویلا در بابلسر .خرید ویلا بابلسر مازندران . ویلا دوبلکس شهرکی مازندران . ویلا مازندران در شمال ایران .فروش ویلا سنددار . خرید ویلا در بابلسر شمال . خرید ویلا . خرید ویلا در بابلسر . ویلا بابلسر . ویلا فروشی در مازندران بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا با سند و پروانه ساخت بابلسر . ویلا در مازندران اطراف بابلسر . فروش ویلا شهرکی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط درختکاری شده با تراس رو به دشت و شالیزار شمال کشور به فروش می رسد .

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 14903 دارد 500m2

ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا سمت دشت و شالیزار بابلسر . خرید ویلا در بابلسر . ویلا بابلسر . ویلا فروشی در مازندران بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . ویلا داخل شهرک با سند مالکیت .خرید و فروش ویلا شهرکی بابلسر . فروش ویلا با ویوی دشت و چمنزارهای اطراف بابلسر . ویلا تریبلکس . فروش ویلا سنددار در بابلسر . ویلا مازندران اطراف بابلسر . ویلا تریبلکس شهرکی . فروش ویلا شهرکی مازندران بابلسر . خرید ویلا داخل شهرک با چشم انداز عالی و سند ششدانگ در بابلسر مازندران در شمال ایران

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 14733 دارد 210m2

ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر مازندران . خرید ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا فروشی سنددار در مازندران بابلسر . خرید ویلا شهرکی تریبلکس . فروش ویلا مازندران . فروش ویلا شهرکی حیاط دار . خرید ویلا تریبلکس با پروانه ساخت بابلسر . ویلا شهرکی با شاه نشین وسیع در بابلسر . خرید ویلا شهرکی با ویوی جنگلی و شالیزارهای اطراف شهرک در بابلسر مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و شاه نشین و تراس بزرگ و سند ششدانگ

بابلسر ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی بابلسر

کد 14353 دارد 228m2

ویلا در بابلسر مازندران . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در بابلسر . ویلا فروشی مبله در بابلسر . ویلا شهرکی سنددار در بابلسر . فروش ویلا داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز و سند ششدانگ و مبله در بابلسر مازندران در شمال

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 14343 دارد 0m2

خرید و فروش آپارتمان ساحلی در بابلسر . آپارتمان ساحلی فروشی در مازندران . خرید آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر. اپارتمان سمت دریا در بابلسر . آپارتمان ساحلی 3 خوابه با سند ششدانگ در شهر بابلسر مازندران در شمال

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 14332 دارد 0m2

آپارتمان ساحلی در مازندران . آپارتمان فروشی در بابلسر . فروش آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر . خرید آپارتمان مبله بابلسر . آپارتمان ساحلی با سند و کامل مبله در بابلسر استان مازندران در شمال کشور

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 14133 دارد 210m2

خرید ویلا مازندران . خرید و فروش ویلا شیک در بابلسر مازندران . ویلا شهرکی فروشی در بابلسر . ویلا لوکس داخل شهرک برند با بنای تریبلکس و شاه نشین و حیاط محوطه سازی شده در بابلسر مازندران در شمال کشور

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 14123 دارد 0m2

خرید و فروش آپارتمان ساحلی در بابلسر . آپارتمان ساحلی فروشی در شمال مازندران . خرید آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر. آپارتمان ساحلی مستقل 3 خوابه با سند ششدانگ در شهر بابلسر مازندران در شمال

بابلسر ویلا جنگلی باغ ویلا

ویلا جنگلی باغ ویلا بابلسر

کد 11182 دارد 380m2

فروش ویلا باغ کشور ایران مازندران بابلسر . ویلا باغ فروشی در شهر ساحلی بابلسر مازندران . خرید ویلا باغ در محیطی امن و ویلای در شهر توریستی بابلسر . ویلا باغ حیاط دار بابلسر مازندران . فروش ویلا باغ با گل کاری تزیینی و زیبا در بابلسر مازندران . خرید ویلا باغ بازسازی شده در بابلسر . فروش ویلا باغ سند دار در شهر ساحلی بابلسر . خرید ویلا باغ دارای درخت های مرکبات در بابلسر . خرید و فروش ویلا به قیمت در مازندران

بابلسر آپارتمان ساحلی دید به دریا

آپارتمان ساحلی دید به دریا بابلسر

کد 11173 دارد 500m2

اپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر مازندران کشور ایران. خرید اپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر مازندران .خرید اپارتمان 3 خواب بابلسر ساحلی شمال . فروش آپارتمان ساحلی سمت دریا سند دار مازندران بابلسر .خرید اپارتمان ساحلی نزدیک دو شهر توریستی سرخرود و فریدونکنار . فروش اپارتمان ساحلی سمت دریا در قیمت مناسب مازندران بابلسر . خرید اپارتمان ساحلی بابلسر . فروش اپارتمان ساحلی بابلسر سمت اب .

بابلسر آپارتمان ساحلی سمت دریا

آپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر

کد 11162 دارد 600m2

اپارتمان ساحلی سمت دریا بابلسر مازندران . خرید اپارتمان ساحلی سمت دریا شمال بابلسر . فروش آپارتمان ساحلی سمت دریا سند دار مازندران بابلسر .خرید اپارتمان ساحلی سمت دریا دارای جوازساخت بابلسر مازندران . فروش اپارتمان ساحلی سمت دریا در قیمت مناسب مازندران بابلسر . خرید اپارتمان بابلسر . فروش اپارتمان ساحلی بابلسر

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 10773 دارد 232m2

ویلا شهرکی بابلسر . ویلا شهرکی دوبلکس بابلسر . ویلا دوبلکس محیطی امن و ارام در منطقه بابلسر. ویلا شهرکی نوساخت در مازندران . ویلا دوبلکس نوساخت شیک و امن در شمال استان مازندران بابلسر . ویلا شهرکی واقع در بین دو شهر توریستی . ویلا شهرکی و زیبا و نوساخت در محیطی توریستی و زیبا سرخرود . ویلا نوساخت در منطقه زیبا و شهرکی امن و ارام مازندران بابلسر .

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت بابلسر

کد 10763 دارد 318m2

ویلا شهرکی بابلسر . ویلا شهرکی دوبلکس بابلسر . شهرکی زیبا و محیطی ارام در بابلسر . شهرکی امن در شمال مازندارن منطقه توریستی بابلسر . ویلا شهرکی دوبلکس مازندران . شهرک زیبا و امن با امکانات در شمال مازندران . شهرک ساحلی و زیبا در بابلسر . منطقه سرسبز و توریستی بابلسر

بابلسر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل بابلسر

کد 10092 دارد 250m2

ویلا بابلسر. خرید ویلا جنگلی در بابلسر. ویلا جنگلی فلت در منطقه صفاییه شمال. ویلا فروشی منطقه صفاییه در استان مازندران. فروش ویلا بابلسر سمت جنگلی با سند مالکیت، مجوز ساخت و پایان کار

بابلسر ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل بابلسر

کد 9404 دارد 320m2

ویلا بابلسر. خرید ویلا در بابلسر. ویلا صفائیه مستقل سمت جنگل در بابلسر. ویلا سمت جنگل در بابلسر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا مستقل در شمال کشور در منطقه صفائیه بابلسر.فروش ویلا لوکس در صفائیه بابلسر

بابلسر ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل بابلسر

کد 8673 دارد 210m2

ویلا جنگلی مستقل در صفاییه بابلسر در استان مازندران. ویلا صفاییه مستقل در بابلسر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در شمال کشور نزدیک شهر بابلسر. فروش ویلا نوساز سمت جنگلی در صفائیه بابلسر

بابلسر ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل بابلسر

کد 8593 دارد 380m2

ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی در بابلسر. ویلا شهرکی فروشی در منطقه ویلایی نشین صفاییه بابلسر در استان مازندران.ویلا شهرکی سمت جنوب جاده صفائیه در منطقه صفائیه بابلسر.خرید و فروش ویلا لوکس شهرکی داخل منطقه ی صفائیه بابلسر در استان مازندران

بابلسر آپارتمان ساحلی متراژ پایین

آپارتمان ساحلی متراژ پایین بابلسر

کد 8582 دارد 70m2

آپارتمان متراژ پایین در داخل شهر بابلسر در استان مازندران. فروش آپارتمان ارزان قیمت داخل شهر بابلسر. خرید و فروش آپارتمان ارزان قیمت در شهر بابلسر. ویلا آپارتمان داخل شهر بابلسر